XOÀI XANH XOÀI TƯỢNG CỨNG GIÒN

0

🔸🔸XOÀI CÓC HẠT LÉP🔸🔸 2kg — 21k btb
👉5kg xoài cóc hạt lép —- 30k btb tặng muối hảo
👉6kg —-35k btb tặng muối hảo
🔸🔸XOÀI TƯỢNG 🔸🔸
👉5kg xoài tượng —- 27k btb tặng muối hảo
👉6kg —- 32k btb tặng muối hảo
😍Rủ bạn bè người thân mua càng nhiều càng rẻ
XOÀI XANH XOÀI TƯỢNG CỨNG GIÒN
Liên hệ