XOÀI HẠT LÉP CỨNG GIÒN 4kg ruột #32k btb bao thùng xốp

32,000

🌹🌹XOÀI HẠT LÉP CỨNG GIÒN💯💯💯💯💯

Em bao ngọt ngon, chị em không ăn đc chua thì mua xoài này nha

 

4kg ruột #32k btb bao thùng xốp

5kg ruột #36k btb bao thùng xốp

XOÀI HẠT LÉP CỨNG GIÒN 4kg ruột #32k btb bao thùng xốp
Liên hệ