Vịt tươi

32,00055,000

Vịt tươi ngày nào về hàng mổ luôn trong ngày 1 con 2-2,8kg
👉 1 vịt 32k btb
👉 2 vịt 55k btb
Vịt tươi
32,00055,000 Lựa chọn các phương án
Liên hệ