THUỐC DUỖI TÓC

15,000

Từ lúc qua hàn 10năm rồi mà nay mới biết có thuốc duỗi tóc ở nhà ý, con bạn vừa nhờ duỗi dùm

👉 1 lọ có #15k btb thoy mà chất lượng cực kì lun ý.

 

Ban Mk nó uốn ở tiệm mà k ưng nên duỗi ở nhà mà nó vừa thẳng vừa bóng tóc lắm lun ý. K thua gì ở tiệm đâu á

THUỐC DUỖI TÓC
Liên hệ