THUỐC ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN

55,000

Siêu Phẩm Của Mỹ
Chuyên Đặc Trị:
+ Sáng đi ngoài 4-5 lần phân lỏng nát
+ Rượu, thuốc lá, mất ngủ, suy nghĩ lại đau quặn bụng, mót rặn
+ Uống sữa, ăn thịt mỡ, đồ tanh là 5 phút sau tống tháo ra ngoài phân sống…

THUỐC ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN
Liên hệ