thùng nước me / nước bí đao

0

💦💦NƯỚC NGỌT GIẢI NGÀY HÈ CỰC ĐÃ — CỰC MÁT 🌧🌧
🥤1 thùng trà xanh không độ 21k ==> 3 thùng 55k
🥤1 thùng nước C2 —- 19k btp –> 2 thùng 28k btp
🥤1 thùng nước mía tắc 27k btp
🥤1 thùng nước dừa có cơm dừa — 22k
🥤1 thùng nước me / nước bí đao — 21k –>2 thùng 35k
🥤1 thùng nước dừa VIETCO 22k btp
🥤1 thùng nước dừa lon trắng/xanh 35k btb
🥤1 thùng nước yến — 25k
🥛1 thùng sữa fami — 23k
thùng nước me / nước bí đao
Liên hệ