Sườn ngón tay 2kg_19k _btb

19,000

ngon và rẻ ai mua cung khen

chặt sẵn như hình . Sườn ngon làm gì cũng ngon .

Sườn ngón tay 2kg_19k _btb
Liên hệ