Sò huyết 3kg 15k btb

15,000

🍃🍃🦐 sò huyết tươi sống , len đon e gưi cuối tuần nhậu ạ

3kg #15k btb tận cửa

Sò huyết 3kg 15k btb
Liên hệ