SET RAU E VẪN LUÔN SẴN HÀNG NHA …

0

❌❌ SET RAU E VẪN LUÔN SẴN HÀNG NHA …
👉 2kg rau muống + 1kg khổ qua 20k
👉 2kg rau muống + 1kg bầu 15k
👉1kg rau muống + 1kg mồng tơi + 1kg đậu que 16k
👉 3kg bầu + bí 16k — 5kg 21k tặng 500g rau muống
👉1kg rau muống + 1kg mồng tơi + 1kg bí đao + 1kg khổ qua 22k
👉2kg rau muống + 1kg cà pháo 20k
👉 2kg rau muống + 2kg cà pháo 26k
👉1kg rau muống + 1kg mồng tơi + 1kg cà pháo 21k
👉1kg rau muống + 1kg mồng tơi + 1kg cà pháo + 1 bit cua xay 26k
👉 3kg đậu que + đậu đũa 20k
❌❌ GIÁ ĐÃ BTB Ạ 🥰🥰
SET RAU E VẪN LUÔN SẴN HÀNG NHA …
Liên hệ