SET ĐỒ KHÔ SIÊU TIỆN LỢI

0

❌❌ SET ĐỒ KHÔ SIÊU TIỆN LỢI 👍👍
✔2kg hanh + 1kg cu toi 31k
✔2kg chanh + 1kg cu toi 25k
✔2kg hanh + 1kg xa 19k
✔2kg hanh + 1kg chanh 20k
✔2kg xa + 1kg chanh 21k
✔2kg hanh + 2kg cu toi 31k
✔2kg xa + 2kg cu toi 32k
✔1kg xa + 1kg chanh + 1kg gieng 26k
✔1kg xa + 1kg chanh + 1kg cu toi 26k
✔1kg hanh + 1kg xa + 1kg chanh 21k
✔1kg hanh + 1kg xa + 1kg chanh + 1kg cu toi 28k
✔1kg hanh + 1kg xa + 1kg cu toi 24k
👉👉GIÁ ĐÃ BTB — KHÁCH YÊU IB E GỬI NHA 🥰🥰
SET ĐỒ KHÔ SIÊU TIỆN LỢI
Liên hệ