SAMSUNG GALAXY A12 32G

120,000

SAMSUNG GALAXY A12 32G pin 5000mAh
Pin nguyên 100% luôn ạ
Màn hình siêu rộng
4 camera hiện đại
👉 #120kw em bao cả phụ kiện mới cứng luôn nha ❤️
Lh em tv 010-9512-6879
Ib em tv kỹ hơn nha
SAMSUNG GALAXY A12 32G
Liên hệ