RAU TƯƠI NHÀ EM MỚI HÁI TƯƠI MƠN MỞN

0

🔥RAU TƯƠI NHÀ EM MỚI HÁI TƯƠI MƠN MỞN KHÁCH IU ƠI
👉Set rau muống + mồng tơi + đâu đũa 19k btb
👉Set 1 rau muống +1 mồng tơi +1 cà + 2 bịch cua xay + 1 đậu đũa 34k btb
👉Set 3kg rau muống + đậu que + khổ qua 25k btb
👉Set 3kg rau muống + bí đao + mướp 22k btb
👉Set 2kg cà + 2kg mồng tơi 33k btb
👉Set rau muống + mướp + bí đao + mồng tơi + đậu que 27k btb
👉Set 2kg muống + khổ qua 22kk btb
👉Set 2kg muống + 1 mướp 20k btb
👉Set 2kg mồng tơi + 1 mướp 20k btb
RAU TƯƠI NHÀ EM MỚI HÁI TƯƠI MƠN MỞN
Liên hệ