Quýt đường như hình 2kg ruột = 23k btb lll

23,000

🍊🍊Quýt đường như hình ngọt 99 nha các c

🍊3kg ruột = 27k btb

🍊2kg ruột = 23k btb

lll

Quýt đường như hình 2kg ruột = 23k btb lll
Liên hệ