Chanh dây mía tắc ,c2 trà xanh,nước me ,bò húc các loại

0

💥💥 Nước ngọt các loại:
👉Nước chanh dây 1 thùng 24 lon 25k btb , 2 thùng 48 lon 40k btb
👉Nước mía tắc 1 thùng 24 lon 29k btb
👉 C2 1 thùng 23k btb , 2 thùng 39k btb
👉 Trà xanh không độ 1 thùng 24 chai 22k btb
👉 Set 12 trà xanh + 12 chai C2 23k btb
👉Nước me + nước bí đao 1 thùng 24 lon 25k btb , 2 thùng 48 lon 39k btb
👉 Bò húc vàng 1 thùng 44k btb
👉 Sting dâu 1 thùng 45k btb
👉 Sting vàng 1 thùng 46k btb
👉 Nửa thùng bò húc + nửa thùng sting 44k btb
👉 Nước yến 1 thùng 30 lon 24k btb , 2 thùng 39k btb
👉Nước dừa lon trắng 1 thùng 30 lon 33k btb
👉 Sun dâu đỏ 1 thùng 24 chai 19k btb
Hàng e mới về khách iu yên tâm về hạn dùng ạ 😚😚
Chanh dây mía tắc ,c2 trà xanh,nước me ,bò húc các loại
Liên hệ