HÀNH TÍM + TỎI + GỪNG + ME

0

💥💥 HÀNH TÍM + TỎI + GỪNG + ME NHÀ EM CÓ ĐỦ LOẠI LUÔN Ạ 😘😘
👉 Tỏi tươi 1kg 11k, 10kg 80k btb
👉 Hành tím 3kg 18k btb , 5kg 24k btb , 10kg 32k btb
👉 Xả tươi 1kg 7k
HÀNH TÍM + TỎI + GỪNG + ME
Liên hệ