GÀ DAI TƯƠI

22,000

Gà dai tươi em sẵn hàng ạ:
3 con 22k btb
4 con 24k btb
6 con 32k btb
10 con 47k btb
GÀ DAI TƯƠI
Liên hệ