ĐÙI GÀ – CHÂN GÀ – CÁNH GÀ

0

♨♨ĐÙI GÀ – CHÂN GÀ – CÁNH GÀ to siêu khuyến mại tặng 1kg xả ♨♨
👉Đùi gà non 5kg 29k btp
👉Chân gà 5kg 27k btp
👉Tỏi gà 5kg 28k btp
👉Cánh gà non 5kg 35k btp
👉Đùi gà trống 5kg 29k btp
👉Cánh gà tây 5kg 26k btp
👉2kg cánh gà + 2 chân gà + 2 đùi gà = 36k btp
♦Chân gà rút xương 2kg 34k btp _ 4kg 50k btp
ĐÙI GÀ – CHÂN GÀ – CÁNH GÀ
Liên hệ