Dưa vàng cả thùng 11kg #14k btb tận cửa Nhanh còn chậm về giá cũ 18k quả lộn xôn tuỳ thùng ạ

Original price was: ₩18,000.Current price is: ₩14,000.

Dưa vàng bao tươi – giòn- ngon ngọt

qua lộn xôn tuỳ thùng ạ

Dưa vàng cả thùng 11kg #14k btb tận cửa Nhanh còn chậm về giá cũ 18k quả lộn xôn tuỳ thùng ạ
Liên hệ