Dứa (5🍍 18k)

18,000

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥Xả Kho Dứa ạ ❣️❣️

 

👉👉5 quả 18k btb

Tươi -ngon ngọt , mỗi quả ~ 1kg lận nha

E con chuc thùng

Dứa (5🍍 18k)
Liên hệ