ĐU ĐỦ XANH HÀN CỨNG GIÒN

0

✅ ĐU ĐỦ XANH HÀN CỨNG GIÒN — LÀM NỘM, TRỘN GỎI… BAO NGON 😍😍
👉5kg 38.000 btp
👉10kg 70.000 btp
❌Gửi cùng tạp hóa và các loại mặt hàng luôn ạ
ĐU ĐỦ XANH HÀN CỨNG GIÒN
Liên hệ