ĐỒ ĂN VẶT NHÀ EM VỀ ĐỦ LOẠI NHA CÁC BÁC

0

🔥ĐỒ ĂN VẶT NHÀ EM VỀ ĐỦ LOẠI NHA CÁC BÁC
👉Que tăm cay-nui bò-ngô bò 1 bịch 500g 7k, 3b 21k btb, 5b 30k btb, 10b 53k btb.
👉Mít sấy 1kg 17k, 2kg 35k btb, 8kg 115k btb.
👉Xoài sấy dẻo 3 bịch 27k btb, 5b 41k btb, 10b 76k btb (5kg).
👉Đậu phộng da cá 1 keo 550g 8k, 3 keo 22k btb, 5 keo 33k btb
ĐỒ ĂN VẶT NHÀ EM VỀ ĐỦ LOẠI NHA CÁC BÁC
Liên hệ