ĐẬU HÀ LAN- BẮP- NUI BÒ 10kw/ hủ 400g

10,000

ĐẬU HÀ LAN- BẮP- NUI BÒ

👉👉10kw/ hủ 400g

ĐẬU HÀ LAN- BẮP- NUI BÒ 10kw/ hủ 400g
Liên hệ