ĐẦU CÁ HỒI

24,000

EM MỚI VỀ ĐẦU CÁ HỒI CHUẨN NGON LUÔN Ạ- KHÁCH IU NÀO ĂN ỦNG HỘ E NHA 🔥🔥
👉 5kg đầu cá hồi 24k btb
👉 10kg đầu cá hồi 34k btb
ĐẦU CÁ HỒI
Liên hệ