ĐẦU CÁ HỒI , LƯỜN CÁ HỒI

0

🐟🐟🐟 ĐỔI MÓN LÀM BỮA CÁ HỒI NÀO CẢ NHÀ ƠI 🐟🐟🐟
❣ Đầu cá hồi 5kg 26k — 10kg 36k
❣ Lườn cá hồi 3kg 26k — 5kg 35k
👉👉 CÁ HỒI VỪA NGON, DỄ CHẾ BIẾN LẠI NHIỀU DINH DƯỠNG ==> IB ĐẶT HÀNG E GỬI SỚM NHA 🥰
ĐẦU CÁ HỒI , LƯỜN CÁ HỒI
Liên hệ