Chuối xanh già

0

💢💢 HOA QUẢ ĐẦU TUẦN NHÀ E TƯƠI NGON — MÊ LẮM LUÔN 🥰🥰
🌴 Dừa tươi 12 trái 25k
🌴Dừa gọt đầu 12 trái 26k
❗Thanh long trắng 1 thùng 24k
❗Thanh long đỏ 1 thùng 37k
🍍Khóm xanh 4 trái 21k — 9 trái 32k
🍍Khóm vàng 4 trái 25k — 9 trái 40k
✔ Chuối xanh già 6kg 18k — 13kg 26k
👉👉 GIÁ ĐÃ BTB RỒI Ạ
Chuối xanh già
Liên hệ