CHÈ MẠN THÁI NGUYÊN

0

🔥CHÈ-TRÀ NHÀ EM CÓ ĐỦ NHA CÁC BÁC ƠI😍
👉Trà Thái Nguyên 5 bịch 15k btb, 10b 22k btb.
👉Trà sâm dứa 5 bịch 15k btb, 10b 22k btb.
👉Chè dưỡng nhan 1 set 9k, 2 set 19k btb, 3 set 26k btb, 10 set 66k btb
👉Chè thái sầu+thái trần liên+dừa non lá dứa+dừa non trân châu+dừa non thốt nốt 5 bịch 28k btb, 10 bịch 50k btb
CHÈ MẠN THÁI NGUYÊN
Liên hệ