CHÂN HEO TO, NHIỀU THỊT , SIÊU NGON

0

🔥 CHÂN HEO TO, NHIỀU THỊT , SIÊU NGON …
❌ Chân heo to
👉 5 cái 54k
👉10 cái 98k
❌ Chân heo mini
👉5 cái 16k
👉10 cái 30k
❌Chân heo bịt
👉5 bịt 33k
👉10 bịt 60k
CHÂN HEO TO, NHIỀU THỊT , SIÊU NGON
Liên hệ