CHÂN GIÒ HEO GIÁ

0

💥💥CHÂN GIÒ HEO GIÁ BAO RẺ MÀ NGON CẢ NHÀ ƠI💥💥
👉 2 bịch chân giò cắt sẵn 22k btb
👉 3 bịch chân giò cắt sẵn 27k btb
👉 5 bịch chân giò cắt sẵn 37k btb
👉 10 bịch chân giò cắt sẵn 67k btb
Chân giò hầm , hay luộc, hay làm giả cày ngon lắm luôn ạ 🥰
CHÂN GIÒ HEO GIÁ
Liên hệ