Chân gà 5kg 28k btb

28,000

🔥🔥 Chân gà mua về làm chân gà sả tắc hay sốt thái đều ngon suất sắc ạ 😚😚
👉Chân gà 5kg 28k btb
Chân gà 5kg 28k btb
Liên hệ