Bắp NGÔ nếp tại vườn …. 20qua 20k btp

20,000

🌾🌾🌾Bắp ..NGO nếp tại vườn ….

20qua 20k btp

30qua 25k btp

50qua 34k btp

100qua 59k btp

Nhanh tay đặc tới đâu bẻ tới đó các t.y

Bắp NGÔ nếp tại vườn …. 20qua 20k btp
Liên hệ