Bánh crep sầu riêng

0

✅Bánh nhỏ 400gr:
👉1 bánh crep sầu riêng nhỏ 14k
👉2 bánh crep sầu riêng nhỏ 27k btb
👉3 bánh crep sầu riêng nhỏ 37k btb
👉5 bánh crep sầu riêng nhỏ 57k btb
✅Bánh to 600gr
👉 1 bánh crep sầu riêng to 16k
👉 2 bánh crep sầu riêng to 33k btb
👉 3 bánh crep sầu riêng to 44k btb
Bánh siêu ngon, béo ngậy lun cả nhà ơi 😚😚
Bánh crep sầu riêng
Liên hệ