𝗫𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̛́𝗣 𝗞𝗪𝗔𝗡𝗚𝗗𝗢𝗡𝗚

68,500

𝗫𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̛́𝗣 𝗞𝗪𝗔𝗡𝗚𝗗𝗢𝗡𝗚 🌟
광동 파인관절튼튼
♻️ Tác dụng:
▫BỔ XƯƠNG, KHỚP, SỤN.
▫Cần thiết cho hình thành mô liên kết. Phòng ngừa loãng xương
▫Giúp xương chắc khoẻ, tương cường chức năng của mô khớp.
▫Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh thoái hoá, thoát vị đĩa đệm xương khớp

𝗫𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̛́𝗣 𝗞𝗪𝗔𝗡𝗚𝗗𝗢𝗡𝗚
Liên hệ